برچسب ها - شهید بوذری کردوی

وصیت‌نامه شهید بوذری کردوی؛
ما نه بسته به زمینیم و نه وابسته به زمان و تنها رضای حق ما را شادمان و خرسند می‌سازد.
کد خبر: ۴۹۷۴۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۵


وصیت‌نامه شهید بوذری کردوی؛
ما نه بسته به زمینیم و نه وابسته به زمان و تنها رضای حق ما را شادمان و خرسند می‌سازد.
کد خبر: ۴۲۳۵۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱