برچسب ها - شرح و تفسیر خطبه های نهج البلاغه

در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و یازدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۷۶۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و دهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۶۲۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۲


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و نهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۶۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۶۲۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هفتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۶۲۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۶۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و پنجم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۴۹۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و چهارم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۴۹۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۴۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۵


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۴۸۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و یکم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۴۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صدم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۴۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نود و نهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۳۷۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نود و هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۳۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نود و هفتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۳۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نود و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۳۲۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۸


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه‌های نود و چهارم و نود و پنجم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۲۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۷


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نود و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۲۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نود و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۱۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه نود و یکم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۶۰۸۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴