tr_cycle
برچسب ها
برچسب :

سی قاری

سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در روز پایانی از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء سی‌ام کلام وحی با صدای استاد " احمد ابوالقاسمی " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۴۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۵


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در بیست‌ونهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌ونهم قرآن کریم با صدای استاد " حسن رضائیان " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۴


‌سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در بیست‌وهشتمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وهشتم قرآن کریم با صدای استاد " احمد دباغ " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در بیست‌وهفتمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وهفتم قرآن کریم با صدای استاد " هاشم روغنی " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۹۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در بیست‌وششمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وششم قرآن کریم با صدای استاد " رحیم خاکی " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در بیست‌وپنجمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وپنجم قرآن کریم با صدای استاد "مهدی عادلی" را می‌شنوید.
کد خبر: ۵۱۳۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۰


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در بیست و چهارمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن‌کریم با صدای استاد " محمدجواد پناهی " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۹


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در بیست‌ و‌ سومین روز از ماه مبارک‌ رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌ و‌ سوم قرآن‌کریم با صدای استاد " خلیل دلپاک " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در بیست و دومین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای استاد " معتز آقایی " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در بیست و یکمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست و یکم کلام وحی با صدای استاد " عباس سلیمی " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۶


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در بیستمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیستم کلام وحی با صدای استاد " حسینعلی شریف " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در نوزدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء نوزدهم کلام وحی با صدای استاد " محمدجواد رفیعی " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در هجدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء هجدهم کلام وحی با صدای استاد " محمدصادق زارعان " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء هفدهم کلام وحی با صدای استاد " حسین کرمی " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۹۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء شانزدهم کلام وحی با صدای استاد مرتضی سادات‌ فاطمی تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۸۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در پانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء پانزدهم کلام وحی با صدای استاد " حسن ربیعیان " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۸۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در چهاردهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای استاد " صالح اطهری‌فرد " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰


سی‌روز، سی‌جزء ،سی‌قاری
در سیزدهم روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء سیزدهم کلام وحی با صدای استاد " کریم منصوری " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای استاد " سیدمحسن موسوی‌بلده " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم با صدای استاد " میرداماد " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۷