برچسب ها - رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان

گفت وگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از ۴۵۲۲ فقره سازش در شورا‌های حل اختلاف این استان در آذرماه سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۶۹۳۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵


گفت وگو|
رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از تاکید و اجرایی نمودن زندان زدایی و پایش زندانیان در شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان خبر داد.
کد خبر: ۶۸۸۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹


گفت‌وگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از سازش در پرونده ۸۰ میلیون تومانی و آزادی زندانی با وساطت شورای حل اختلاف اصفهان خبر داد.
کد خبر: ۶۸۵۲۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


گفت وگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان گفت: دو پرونده ۱۵۰ میلیون تومانی مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت در شورای حل اختلاف بویین میاندشت استان اصفهان به صلح و سازش رسید.
کد خبر: ۶۸۵۱۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰


گفت وگو|
رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از کسب رضایت و گذشت سه اولیا دم در سه پرونده قتل با وساطت شعبه ۴۳ شورای حل اختلاف اصفهان طی دو هفته خبر داد.
کد خبر: ۶۸۵۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۵


گفت وگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از سازش دو خانواده بویین میاندشتی با وساطت شورای حل اختلاف خبر داد.
کد خبر: ۶۸۱۶۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱


گفت وگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از سازش ۹ پرونده کیفری خانوادگی در شورای حل اختلاف مهردشت استان اصفهان در آبان ماه سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۶۷۸۰۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان گفت: شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان موفق شدند بلحاظ کمی در زمینه کاهش تعداد پرونده‌های جریانی اجرای احکام رتبه ۳ کشوری را از آن خود نمایند.
کد خبر: ۶۷۴۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶


رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از صلح و سازش پرونده ۲۱ میلیارد ریالی در شورای حل اختلاف برخوار این استان خبر داد.
کد خبر: ۶۷۴۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


گفت‌وگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از آزادی ۱۰۷۷ زندانی در شورای حل اختلاف استان اصفهان در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۶۷۳۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۳


گفت وگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از سازش ۱۹ خانواده اصفهانی و بخشش نفقه ۶۲ میلیونی خبر داد.
کد خبر: ۶۷۱۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵


گفت وگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از صلح و سازش ۸۵ میلیون تومانی در شعبه ۱۴ شورای حل اختلاف اصفهان که منجر به آزادی یک زندانی شد، خبر داد.
کد خبر: ۶۷۱۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۶


گفت‌وگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از صلح و سازش ۷۵۰ میلیون تومانی در یک مجتمع شورای حل اختلاف اصفهان در مهرماه خبر داد.
کد خبر: ۶۷۱۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴


رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از مصالحه عموزاده و عمو در شورای حل اختلاف خمینی شهر خبر داد.
کد خبر: ۶۶۸۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


گفت وگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از گذشت ۷۴ میلیون تومانی در شورای حل اختلاف برخوار این استان خبر داد.
کد خبر: ۶۶۷۸۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹


گفت وگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از آزادی زندانی پس از ۱۰ سال با وساطت شورای حل اختلاف اصفهان خبر داد.
کد خبر: ۶۶۷۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۴


گفت وگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان گفت: محکوم له با توجه به شرایط اقتصادی در شرایط کرونایی از تأخیر تأدیه هشت میلیون تومانی خود بدون هیچ قید و شرطی گذشت کرد.
کد خبر: ۶۶۶۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰


گفتگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان گفت: صلح و سازش در ۱۶ فقره پرونده خانوادگی در شعبه ۲ شورا‌های حل اختلاف مجتمع شهید محسن حججی نوبت صبح شهرستان اصفهان در ۵ روز صورت گرفت.
کد خبر: ۶۶۶۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


گفت وگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان گفت: بخشش یک میلیارد تومانی زوجه از مهریه خود در شورای حل اختلاف لنجان استان اصفهان که منجر به آزادی زوج زندانی شد.
کد خبر: ۶۶۶۲۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


گفت وگو|
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از آزادی یک زندانی در قالب پویش بخشایش حسینی در شورای حل اختلاف شهرستان برخوار استان اصفهان خبر داد.
کد خبر: ۶۶۶۲۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷