برچسب ها - رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان

گفت وگو|
رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از صلح و سازش بیش از یک میلیارد تومان در مجتمع شهدای مدافع حرم نوبت صبح شورای حل اختلاف اصفهان در آذرماه خبر داد.
کد خبر: ۶۹۳۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶


گفت وگو|
رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از تاکید و اجرایی نمودن زندان زدایی و پایش زندانیان در شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان خبر داد.
کد خبر: ۶۸۸۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹


رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از آزادی زندانی با وساطت شعبه ۳ شورای حل اختلاف نجف آباد در استان اصفهان خبر داد.
کد خبر: ۶۸۵۱۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳


گفت وگو|
رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از کسب رضایت و گذشت سه اولیا دم در سه پرونده قتل با وساطت شعبه ۴۳ شورای حل اختلاف اصفهان طی دو هفته خبر داد.
کد خبر: ۶۸۵۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۵


گفت وگو|
رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از صلح و سازش ۱۹۵ میلیون تومانی در شورای حل اختلاف نجف آباد استان اصفهان خبر داد.
کد خبر: ۶۸۵۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶


گفت وگو|
رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از صلح و سازش ۳۲درصدی در آبان ماه سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۶۸۱۶۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰


رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از انجام اولین دادرسی الکترونیکی در شورا‌های حل اختلاف کشور خبر داد.
کد خبر: ۶۷۴۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶


گفت‌وگو|
معاون قضایی رییس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان گفت: در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۱۴ نفر از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.
کد خبر: ۶۳۸۸۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰


رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان به میزان خبرداد
رستگاری از آزادی ۱۰۸ زندانی با کمک نیرو‌های شعب ویژه زندان شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان در سه ماهه نخست امسال خبرداد.
کد خبر: ۵۳۹۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان به میزان خبرداد
رستگاری از آزادی ۳۴۸ نفر از محکومین تادیه مهریه با همت شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان در سال ۱۳۹۷ خبر داد.
کد خبر: ۵۱۹۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰


رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان به میزان خبرداد
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از صلح و سازش در پرونده قتل پس از ۶ سال با تلاش اعضای شعبه صلحی شورای حل اختلاف برخوار خبرداد.
کد خبر: ۵۰۳۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۶


رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان به میزان خبرداد
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان گفت: ۲۸۵۲ زندانی باهمت اعضای شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان در دهه ماهه سال ۹۷ از زندان آزاد شدند.
کد خبر: ۵۰۳۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۴


رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان به میزان خبرداد
معاون قضایی و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از آزادی ۲۴ زندانی با کمک کارکنان شعبه ۳۰ شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان در مرداد و شهریور سال ۹۷ خبر داد.
کد خبر: ۴۹۲۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۰


رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان به میزان خبرداد
اعضای شعبه صلحی شورا‌های حل اختلاف شهرستان برخوار اصفهان در سه ماهه گذشته بار دیگر موفق شدند پرونده قتل دیگری را به صلح و سازش و گذشت اولیا دم مختومه کنند.
کد خبر: ۴۶۶۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱


رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان خبرداد
رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از صلح و سازش ۲۱ فقره پرونده در شعب شورا‌های حل اختلاف مجتمع شهدای مدافع حرم نوبت عصر شهرستان اصفهان در نیمه اول مرداد ماه خبر داد.
کد خبر: ۴۴۵۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۶


رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان در گفت‌وگو با میزان خبرداد
رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان گفت: ۷۳ زندانی باکمک وهمت اعضای شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان در سه ماهه اول امسال از زندان آزاد وبه آغوش خانواده بازگشتند.
کد خبر: ۴۳۷۸۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان به میزان خبرداد
سید مهدی رستگار گفت: تعداد ۱۵۹۸ زندانی با همت کارکنان خدوم شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان در سال ۹۶ از زندان آزاد شدند.
کد خبر: ۴۲۳۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹