برچسب ها - رئیس دادگستری دزفول

رییس دادگستری دزفول گفت: اعضاء شورا‌های حل اختلاف این شهرستان با همت و تلاش خود توانستند نزاع دسته جمعی بین ۲ طایفه را با جلب رضایت طرفین منتهی به صلح و سازش کنند.
کد خبر: ۶۶۰۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷


رئیس دادگستری دزفول به میزان خبرداد
ممبینی گفت: اعضای شورای حل اختلاف شهرستان دزفول پرونده اختلاف مالی به ارزش ۴ میلیارد تومانی را با صلح و سازش مختومه کردند.
کد خبر: ۶۱۲۱۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵


در گفت و گو با میزان عنوان شد
رئیس دادگستری دزفول گفت: با همت و تلاش اعضاء شعبه ۱۲ ویژه قتل شورای حل اختلاف این شهرستان ۳ نفر محکومین به قصاص با جلب رضایت اولیاء دم از چوبه دار رهایی یافتند.
کد خبر: ۶۰۲۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


رئیس دادگستری دزفول به میزان خبرداد
ممبینی از صلح و سازش پرونده اختلاف مالی به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال توسط رئیس و اعضاء شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف شهرستان دزفول در یک روز کاری خبر داد.
کد خبر: ۵۵۲۳۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲


رئیس دادگستری دزفول به میزان خبرداد
ممبینی گفت: با تلاش و کوشش اعضای شورای حل اختلاف شهرستان دزفول بیش از ۵۸ پرونده در یک روز کاری با صلح و سازش مختومه شدند.
کد خبر: ۵۴۴۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


رئیس دادگستری دزفول به میزان خبرداد
رئیس دادگستری دزفول گفت: اعضاء شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول با تلاش و کوشش خود توانستند پرونده اختلاف ملکی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال را منتهی به صلح و سازش کنند.
کد خبر: ۵۴۰۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


رئیس دادگستری دزفول به میزان خبرداد
ممبینی گفت: با تلاش و کوشش اعضاء شعبه ۹ شورای حل اختلاف دزفول پرونده اختلاف مطالبه وجه چند کشاورز به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال منتهی به صلح و سازش شد.
کد خبر: ۵۳۹۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


رئیس دادگستری دزفول به میزان خبر داد
ممبینی گفت: پرونده اختلاف بر سر مهریه به ارزش ۴۰ میلیارد ریال که منجر به درگیری بین دو خانواده شده بود با تلاش و کوشش اعضاء شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف این شهرستان با صلح و سازش مختومه شد.
کد خبر: ۵۳۱۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷


رئیس دادگستری دزفول به میزان خبرداد
ممبینی گفت: در سال گذشته ۳۶ درصد پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف شهرستان دزفول با صلح و سازش مختومه شدند.
کد خبر: ۵۲۹۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰


رئیس دادگستری شهرستان دزفول به میزان خبرداد
ممبینی گفت: اعضاء شعبه ۵ شورای اختلاف شهرستان دزفول با تلاش و کوشش توانستند پرونده اختلاف و نزاع بین وراث بر سر ارث ۵ میلیارد تومانی را با صلح و سازش مختومه کنند.
کد خبر: ۵۲۵۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶


رئیس دادگستری شهرستان دزفول به میزان خبرداد
ممبینی گفت: اعضاء شعبه ۵ شورای اختلاف شهرستان دزفول با تلاش و کوشش توانستند پرونده اختلاف و نزاع بین وراث بر سر ارث ۵ میلیارد تومانی را با صلح و سازش مختومه کنند.
کد خبر: ۵۲۵۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


رئیس دادگستری دزفول به میزان خبرداد
ممبینی گفت: اعضاء شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول توانستند با جلب رضایت اولیاء دم، قاتل را پس از ۱۰ سال انتظار قصاص از چوبه دار رها کنند.
کد خبر: ۵۲۱۵۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۹


رییس دادگستری دزفول به میزان خبرداد
ممبینی گفت: با تلاش و کوشش اعضاء شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف دزفول پرونده مطالبه وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با صلح و سازش مختومه شد.
کد خبر: ۵۲۰۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵


با تلاش اعضاء شعبه ۱۳ شورای حل اختلاف دزفول استان خوزستان صورت گرفت
رئیس دادگستری دزفول گفت: باهمکاری اعضای شعبه ۱۳ شورای حل اختلاف شهرستان دزفول ۳ پرونده مهم ملکی و مالی به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان رسیدگی و با صلح و سازش مختومه شد.
کد خبر: ۵۱۶۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲


رئیس دادگستری دزفول به میزان خبرداد
رئیس دادگستری دزفول گفت: پرونده اختلاف بر سر زمین‌های کشاورزی بین موجر و مستاجر پس از ۴۰ سال با تلاش و کوشش اعضاء شعبه ۲ شورای حل اختلاف این شهرستان با صلح و سازش مختومه شد.
کد خبر: ۵۰۴۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۲


رئیس دادگستری دزفول گفت: رئیس و اعضاء شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف این شهرستان توانستند با تلاش و کوشش خود زندانی بدهکار به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را با جلب رضایت شاکی از زندان رها و به آغوش گرم خانواده بازگردانند.
کد خبر: ۵۰۳۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶


رئیس دادگستری دزفول در گفت‌وگو با میزان خبرداد
رئیس دادگستری دزفول گفت: اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان با تلاش و کوشش خود توانستند ۳ پرونده مهم مالی به ارزش ۸۳۰ میلیون تومان را با صلح و سازش مختومه کنند.
کد خبر: ۴۹۹۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


رئیس دادگستری دزفول به میزان خبرداد
رئیس دادگستری دزفول گفت: اعضاء شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف دزفول توانستند با تلاش و کوشش خود پرونده مالی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی که منجر به نزاع دسته جمعی شده بود را با صلح و سازش مختومه کنند.
کد خبر: ۴۹۴۶۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸


با همت اعضای شورای حل اختلاف شهرستان دزفول انجام شد
رئیس دادگستری دزفول گفت: با تلاش و پیگیری‌های مستمر اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان، پرونده اختلاف یک خانواده بر سر ارث به ارزش ۱۰ میلیارد تومان به صلح و سازش ختم شد.
کد خبر: ۴۹۰۶۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


رئیس دادگستری دزفول گفت: اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان با تلاش و کوشش و وساطت خود توانستند پس از ۵ سال خانواده مقتول را از اجرای حکم قصاص قاتل منصرف و آن را مورد عفو و بخشش قرار دهند.
کد خبر: ۴۷۹۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶