برچسب ها - ذرات معلق کمتر از 2 و نیم میکرون

پیش بینی‌های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها در صبحگاه دوشنبه است.
کد خبر: ۵۰۷۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹


کیفیت هوای تهران با کاهش دو واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۵۵ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۵۰۳۱۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵


گزارش‌ها نشان می‌دهد تهران پنجاه و نهمین روز ناسالم برای گروه‌های حساس را پشت سر می‌گذارد و پیش‌بینی شده با افزایش نسبی دما تا فردا، این شرایط همچنان ادامه داشته باشد.
کد خبر: ۵۰۱۳۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹


کیفیت هوای تهران با کاهش هشت واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص عددی ۶۰ سالم است.
کد خبر: ۵۰۰۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۷


کیفیت هوای تهران با افزایش ۹ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۵۲ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۴۹۵۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


کیفیت هوای امروز تهران با کاهش ۴۸ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۷۰ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۴۹۴۴۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


کیفیت هوای تهران با افزایش ۲۹ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۱۱۶ برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد.
کد خبر: ۴۹۴۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶


کیفیت هوای تهران با افزایش ۳۵ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۹۷ در شرایط سالم است.
کد خبر: ۴۹۴۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


کیفیت هوای امروز تهران با وجود کاهش ۴۰ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۱۰۱ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۴۹۲۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱


کیفیت هوای تهران امروز شنبه با افزایش هفت واحدی آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته بر روی شاخص ۱۴۱ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه است.
کد خبر: ۴۹۲۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۰


کیفیت هوای تهران امروز با افزایش ۳۰ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۷۹ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۴۹۲۲۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷


کیفیت هوای تهران امروز سه شنبه با کاهش ۶ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۴۹ در شرایط پاک قرار دارد.
کد خبر: ۴۹۱۶۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶


کیفیت هوای تهران امروز یکشنبه با افزایش ۲۹ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۱۱۳ در شرایط ناسالم قرار گرفت.
کد خبر: ۴۸۸۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


کیفیت هوای امروز تهران با افزایش ۱۰ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۱۱۳ برای گروه‌های حساس ناسالم است.
کد خبر: ۴۸۷۵۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


کیفیت هوای تهران امروز شنبه با افزایش ۹ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص ۵۱ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۴۸۶۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


کیفیت هوای تهران امروز یکشنبه با افزایش ۱۹ واحدی میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2/5 میکرون با شاخص ۹۷ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۴۸۴۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


کیفیت هوای تهران با کاهش ۱۰ واحدی میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون با شاخص ۵۱ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۴۸۴۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱


کیفیت هوای امروز تهران با کاهش ۳۴ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص ۸۴ در شرایط سالم قرار گرفت.
کد خبر: ۴۸۳۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


کیفیت هوای امروز تهران با وجود کاهش ۷ واحدی آلاینده ذرات معلق با قطر کمتراز ۲.۵ میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص ۱۱۸ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.
کد خبر: ۴۸۳۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷


کیفیت هوای امروز تهران با وجود افزایش ۱۳ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص ۸۵ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۴۸۲۲۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵