tr_cycle
برچسب ها
دانشنامه حقوقی/
قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد: مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
کد خبر: ۵۱۰۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱


دانشنامه حقوقی/
در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح فهرست جرایم خاص نظامی و مجازات‌های آن احصاء شده است. این جرایم در دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شوند.
کد خبر: ۵۰۸۸۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲


دانشنامه حقوقی/
داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که هر فردی فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند.
کد خبر: ۵۰۴۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۳


دانشنامه حقوقی/
در این حالت هر یک از راننده‌ها مسئول پرداخت نصف دیه است و اگر کارشناس تقصیر راننده‌ای را کمتر از تقصیر راننده دیگر تشخیص دهد این امر تأثیری در مسئولیت مساوی طرفین ندارد و اگر تقصیر به هر دو راننده نسبت داده شود هر کدام ضامن نصف دیه هستند
کد خبر: ۵۰۴۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۵


دانشنامه حقوقی/
برای طرح شکایت باید ابتدا به دادسرا و در صورت تعطیلی در مواردی که فوریت دارد یا جرم مشهود است، به نیروی انتظامی مراجعه کرد. بر خلاف دعوای حقوقی که خواهان باید دادخواست با تمام تشریفات و شرایط آن تکمیل کند برای طرح دعوای کیفری شاکی لازم نیست حتماً برگه مخصوصی با تشریفات خاص تهیه کند.
کد خبر: ۵۰۴۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۲


دانشنامه حقوقی/
هرگاه جرمی اتفاق می‎افتد و فردی به‎عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود مقام قضایی که حسب مورد ممکن است دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه باشد، می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آن‎که متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار تأمین صادر کند. در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد.
کد خبر: ۵۰۴۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۲


دانشنامه حقوقی/
هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام‌ و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری بدون مجوز اقدام به جعل داده پیام‌ های دارای ارزش مالی و اثباتی کند جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.
کد خبر: ۵۰۴۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۴


دانشنامه حقوقی/
رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی است. البته رسیدگی به جرائم پزشکی در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
کد خبر: ۵۰۴۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۴


دانشنامه حقوقی/
هرچه مساحت قسمت‌های اختصاصی مالک بیشتر باشد، سهم وی در هزینه‌های قسمت‌های مشترک افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۵۰۴۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۶


دانشنامه حقوقی/
معاملات پیش خرید آپارتمان‌ها مربوط به بنا‌هایی است که هنوز ساخته نشده و بناست در آینده ساخته شود، و لذا احکام مربوط به قرارداد‌های راجع به آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار می‌باشد.
کد خبر: ۵۰۴۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۰


دانشنامه حقوقی/
در اجاره هر واحدی باید مدت اجاره معین باشد که معمولاً این مدت برای یک سال تا سه سال تعیین می‌شود، و آغاز آن از روزی خواهد بود که مورد توافق مؤجر و مستأجر واقع شده و اگر هنگام تنظیم قرارداد ابتدای مدت تعیین نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد.
کد خبر: ۵۰۴۸۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۲


دانشنامه حقوقی/
به عنوان اولین نکته، بهترین حالت در تنظیم قرارداد ملکی این است که خریدار و فروشنده بعنوان اصیل طرفین عقد قرار گیرند و در واقع بدون واسطه اقدام به امضای آن کنند.
کد خبر: ۵۰۴۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۸


دانشنامه حقوقی/
قرارداد‌هایی که موضوع عقود اسلامی می‌باشند که بانک‌ها در چارچوب آن‌ها تسهیلاتی به مشتریان خود اعطاء می‌کنند. این عقود چنانچه در چارچوب نظام بانکی جاری تنظیم شده باشند، دارای وصف لازم الاجرا خواهند بود.
کد خبر: ۵۰۴۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۳


دانشنامه حقوقی/
هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال... یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
کد خبر: ۵۰۴۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۴


دانشنامه حقوقی/
مبایعه نامه همان قرارداد بیع است که در تعریف آن ماده ۳۳۸ قانون مدنی می‎گوید: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که می‌تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد.
کد خبر: ۵۰۴۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۰


دانشنامه حقوقی/
اگر وصلت بهم خورده و بنا نباشد که ازدواج صورت گیرد. در این صورت هدایایى که هر یک از طرفین به طرف دیگر و خانواده او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
کد خبر: ۵۰۴۶۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۷


دانشنامه حقوقی/
در عقدنامه‌های رسمی، قسمتی به عنوان شروط ضمن عقد وجود دارد که در آن مسائل متعددی به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده است. زوجه می‌تواند همه یا برخی از آن‌ها را به عنوان شرط ضمن عقد خود ذکر کند.
کد خبر: ۵۰۴۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱


دانشنامه حقوقی/
معیار واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می‌باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می‌گردد. بطور مثال چنانچه شخصی قبلاً ازدواج کرده، ولی با شناسنامه المثنی خود را مجرد یا دوشیزه جلوه دهد یعنی با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث گردد، نیز مصداق تدلیس در نکاح می‌باشد.
کد خبر: ۵۰۴۶۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۹


دانشنامه حقوقی/
اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است.
کد خبر: ۵۰۴۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۶


دانشنامه حقوقی/
مطابق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی در صورت غیبت یا عدم دسترسی به ولی قهری، دختر می‌تواند با اذن دادگاه نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند.
کد خبر: ۵۰۴۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۳