برچسب ها - دادگاه تجدیدنظر کارکنان دولت

رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تشریح کرد
مسعودی مقام گفت: قانونگذار از سال 1392 به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده 36 و نیز بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی فرض کرده است.
کد خبر: ۳۰۱۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۲