برچسب ها - تلاوت صفحه به صفحه قران کریم

برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه یکصد و بیست و نهم از سوره الأنعام را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۷۳۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه نود و هفتم "سوره النساء از آیه ۱۱۴ تا آیه ۱۲۱ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۶۱۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه صد و یکم "سوره النساء از آیه ۱۴۱ تا آیه ۱۴۷ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۶۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه صدم "سوره النساء از آیه ۱۳۵ تا آیه ۱۴۰ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۶۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه نود و نهم "سوره النساء از آیه ۱۲۸ تا آیه ۱۳۴ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۶۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه نود و هشتم "سوره النساء از آیه ۱۲۲ تا آیه ۱۲۷ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۶۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه نود و ششم "سوره النساء از آیه ۱۰۶ تا آیه ۱۱۳ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۵۰۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه نود و پنجم "سوره النساء از آیه ۱۰۲ تا آیه ۱۰۵ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۴۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه نود و چهارم "سوره النساء از آیه ۹۵ تا آیه ۱۰۱ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۴۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه نود و سوم "سوره النساء از آیه ۹۲ تا آیه ۹۴ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۴۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه نود و دوم "سوره النساء از آیه ۸۷ تا آیه ۹۱ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۲۰۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه نود و یکم "سوره النساء از آیه ۸۰ تا آیه ۸۶ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۲۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه نود "سوره النساء از آیه ۷۵ تا آیه ۷۹ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۲۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه هشتاد و نهم "سوره النساء از آیه ۶۶ تا آیه ۷۴ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۲۰۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه هشتاد و هشت "سوره النساء از آیه ۶۰ تا آیه ۶۵ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۲۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه هشتاد و هفتم "سوره النساء از آیه ۵۲ تا آیه ۵۹ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۲۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه هشتاد و سوم "سوره النساء از آیه ۲۷ تا آیه ۳۳ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۱۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه هفتاد و دوم "سوره آل‌عمران از آیه ۱۶۶ تا آیه ۱۷۳ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۸۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه هشتاد و دوم "سوره النساء از آیه ۲۴ تا آیه ۲۶ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۸۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه هشتاد و یکم  "سوره النساء از آیه ۲۰ تا آیه ۲۳ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۸۰۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳