tr_cycle
برچسب ها
نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه برگزارشد که در این نشست به نقش مهم روابط عمومی‌ها در توسعه صنعت بیمه اشاره شده است.
کد خبر: ۵۱۵۴۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶


در مباحث مربوط به گسترش بیمه در ایران همواره یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده عدم توسعه این صنعت، توسعه نیافتن بیمه‌های زندگی عنوان می‌شود.
کد خبر: ۳۴۱۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰


در پایگاه خزانه بذر جهانی در سوالبارد نروژ ، گونه هایی از صدها هزار بذر از سراسر جهان نگهداری می شود که ذخیره غذایی بشر برای روز مبادا است
کد خبر: ۱۸۰۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱