tr_cycle
برچسب ها
برچسب :

بهای نفت

بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت اوپک روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۷۸۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت اوپک روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۷۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت اوپک روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۷۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت برنت روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۶۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت برنت روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۵۸۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت برنت روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۵۵۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۲


کارشناسان در آمریکابر این باور هستند که دونالد ترامپ از اقتصاد این کشور به عنوان یک برگ برنده برای استفاده در رقابت انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا هدف گذاری کرده است، اما سرایت ویروس کرونا می‌تواند به پنج بخش در اقتصاد آسیب بزند.
کد خبر: ۵۹۵۳۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت اوپک روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۵۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت اوپک روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۴۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت برنت روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۳۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت اوپک روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۳۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت اوپک روند نزولی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۲۷۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت اوپک روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۱۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱


بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت برنت روند نزولی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۱۶۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت برنت روند نزولی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۱۱۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت برنت روند نزولی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۹۰۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت اوپک روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۸۹۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد بهای نفت برنت ۴۴ سنت کاهش یافت.
کد خبر: ۵۸۸۸۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت اوپک روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۸۸۴۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


بازار زیر ذره بین میزان؛
بررسی قیمت نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که امروز قیمت نفت اوپک روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۵۸۷۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸