برچسب ها - بسته خبری

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز ۲۴ دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۳۰۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


در این بسته خبری مهمترین اخبار حوادث گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز بیست و سوم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۲۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز بیست و سوم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۲۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


بسته خبری بازرسی‌های کل استان‌ها|
براساس گزارش بازرسی‌کل استان تهران از عملکرد شهرداری یکی از شهر‌های این استان، ۳۴ نفر از مسئولان این شهرداری اعم از شهرداران وقت و فعلی، کارکنان و اعضای شورای اسلامی شهر به مراجع ذی‌صلاح معرفی‌شدند.
کد خبر: ۶۹۲۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز بیست و دوم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۲۲۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


در این بسته خبری مهمترین اخبار حوادث گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز بیست و دوم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۲۲۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


در این بسته خبری مهمترین اخبار حوادث گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز بیست ویکم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۱۶۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز بیست‌ویکم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۱۶۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


در این بسته خبری مهمترین اخبار حوادث گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز بیستم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۱۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز بیستم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۱۵۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز هفدهم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۰۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


در این بسته خبری مهمترین اخبار حوادث گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز هفدهم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۰۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


در این بسته خبری مهمترین اخبار حوادث گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز شانزدهم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۰۴۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز شانزدهم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۰۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز پانزدهم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۰۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵


در این بسته خبری مهمترین اخبار حوادث گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز پانزدهم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۰۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵


در این بسته خبری مهمترین اخبار حوادث گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز چهاردهم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۸۹۸۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز چهاردهم آبان ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۸۹۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز سیزدهم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۸۹۵۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳


در این بسته خبری مهمترین اخبار حوادث گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز سیزدهم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۸۹۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳