برچسب ها - برگی از کلام‌الله مجید

برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و بیستم «سوره احزاب از آیه ۱۶ تا ۲۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۹۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و نوزدهم «سوره احزاب از آیه ۷ تا ۱۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۹۴۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و هجدهم «سوره احزاب از آیه ۱ تا ۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۹۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و هفدهم «سوره سجده از آیه ۲۱ تا ۳۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و سیزدهم «سوره سجده از آیه ۱۲ تا ۲۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و پانزدهم «سوره سجده از آیه ۱ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۶۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و چهاردهم «سوره لقمان از آیه ۲۹ تا ۳۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و سیزدهم «سوره لقمان از آیه ۲۰ تا ۲۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۲۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و دوازدهم «سوره لقمان از آیه ۱۲ تا ۱۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و یازدهم «سوره لقمان از آیه ۱ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد «سوره روم از آیه ۵۱ تا ۶۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۶۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و نهم «سوره روم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۹۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و هشتم «سوره روم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و هفتم «سوره روم از آیه ۲۵ تا ۳۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۱۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و ششم«سوره روم از آیه ۱۶ تا ۲۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۱۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و پنجم«سوره روم از آیه ۶ تا ۱۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۱۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و چهارم «سوره عنکبوت و سوره روم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و سوم «سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و دوم «سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و یکم «سوره عنکبوت از آیه ۳۹ تا ۴۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
کد خبر: ۶۵۱۸۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹