tr_cycle
برچسب ها
میزان بررسی کرد
موضوع ارتقا رتبه «جانشین فرمانده» به «فرمانده کل» یکی از رویه‌های معمول در احکام نظامی فرماندهان ارشد محسوب می‌شود. رویکردی که طی دو سه سال اخیر و با انتصابات صورت گرفته در سطح مقامات ارشد ارتش و سپاه، نمود بیشتری پیدا کرده است.
کد خبر: ۵۱۲۰۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


میزان گزارش می‌دهد
از مجموع ۱۱ انتصاب نظامی یک سال گذشته فرمانده کل قوا، ۷ مورد مربوط به ارتش، ۲ مورد مربوط به سپاه، ۱ مورد مربوط به ستاد کل نیرو‌های مسلح و ۱ مورد هم در زمینه مشاور نظامی بوده است.
کد خبر: ۴۴۷۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴