tr_cycle
برچسب ها
مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. از طرف دیگر مطابق ماده ۱۲۸۶ همان قانون، سند بر دو نوع رسمی و عادی است. فلذا باید بیان داشت اسناد عادی نیز دارای اعتبار و ارزش قانونی می‌باشند.
کد خبر: ۵۳۰۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
سند دستنویس هم اعتبار قانونی دارد. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۵۲۰۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
سند دستنویس هم اعتبار قانونی دارد. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۵۲۰۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵