tr_cycle
برچسب ها
برچسب :

آمار گمرک

پرونده میزان از واردات کالا‌های غیرضروری؛
بر اساس آمار گمرک در سال ۹۷ بیش از ۲۲ میلیون دلار قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی وارد ایران شده است.
کد خبر: ۵۲۸۷۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶


بسته اقتصادی میزان از بازار؛
طی ۲۴ ساعت گذشته اخباری در خصوص انواع ارز بین بانکی، شاخص بورس، قیمت آپارتمان و آمار واردات گمرک از کالا‌های غیر ضروری در خبرگزاری میزان منتشر شده است.
کد خبر: ۵۲۸۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


پرونده میزان از واردات کالا‌های غیرضروری؛
در ۱۲ ماهه سال ۹۷ بیش از ۲ هزار تن شیر خشک صنعتی از کشورهای مختلف وارد ایران شده است.
کد خبر: ۵۲۸۳۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵


بسته اقتصادی میزان از بازار؛
طی ۲۴ ساعت گذشته اخباری در خصوص انواع ارز بین بانکی، شاخص بورس، قیمت آپارتمان و آمار واردات گمرک از کالا‌های غیر ضروری در خبرگزاری میزان منتشر شده است.
کد خبر: ۵۲۸۱۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳


پرونده میزان از واردات کالا‌های غیرضروری؛
براساس آمار گمرک در سال ۹۷ بیش از ۱۲۱ تن وان، دوش و دستشویی از مواد پلاستیکی از ۹ کشور جهان وارد ایران شده است.
کد خبر: ۵۲۷۸۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


بسته اقتصادی میزان از بازار؛
طی ۲۴ ساعت گذشته اخباری در خصوص انواع ارز بین بانکی، شاخص بورس، قیمت آپارتمان و آمار واردات گمرک از کالا‌های غیر ضروری در خبرگزاری میزان منتشر شده است.
کد خبر: ۵۲۷۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲


پرونده میزان از واردات کالا‌های غیرضروری؛
براساس آمار گمرک در سال ۹۷ بیش از ۱۵۲ تن تیوپ برای موتورسیکلت از ۲ کشور جهان وارد ایران شده است.
کد خبر: ۵۲۷۷۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳


بسته اقتصادی میزان از بازار؛
طی ۲۴ ساعت گذشته اخباری در خصوص انواع ارز بین بانکی، شاخص بورس، قیمت آپارتمان و آمار واردات گمرک از کالا‌های غیر ضروری در خبرگزاری میزان منتشر شده است.
کد خبر: ۵۲۷۳۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


پرونده میزان از واردات کالا‌های غیرضروری؛
براساس آمار گمرک در سال ۹۷ بیش از ۵۸ تن اره دستی وارد ایران شده است.
کد خبر: ۵۲۷۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲


بسته اقتصادی میزان از بازار؛
طی ۲۴ ساعت گذشته اخباری در خصوص انواع ارز بین بانکی، شاخص بورس و آمار واردات گمرک از کالا‌های غیر ضروری در خبرگزاری میزان منتشر شده است.
کد خبر: ۵۲۶۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹


بر اساس آمار تجاری کشور در فروردین ماه سال جاری بیش از ۱۹ هزار تن خرما به کشور‌های مختلف صادره شده است.
کد خبر: ۵۲۶۷۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹


پرونده میزان از واردات کالاهای غیرضروری؛
براساس آمار گمرک در سال ۹۷ بیش از ۴۰ هزار تن کاغذ روزنامه از ۱۱ کشور جهان وارد ایران شده است.
کد خبر: ۵۲۶۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱


پرونده میزان از واردات کالا‌های غیرضروری؛
بر اساس آمار گمرک در سال ۹۷ بیش از ۶۵ تن مهر‌های تاریخ زنی، لاک و مهر کردن یا شماره‌زنی از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است.
کد خبر: ۵۲۶۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


پرونده میزان از واردات کالا‌های غیرضروری؛
براساس آمار گمرک در سال ۹۷ بیش از ۱۹ تن زرده تخم مرغ خشک شده وارد ایران شده است.
کد خبر: ۵۲۶۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰


پرونده میزان از واردات کالا‌های غیرضروری؛
براساس آمار گمرک در سال ۹۷ بیش از ۸۹ تن ریش تراش وارد ایران شده است.
کد خبر: ۵۲۶۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹


پرونده میزان از واردات کالا‌های غیرضروری؛
بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی در سال ۹۷ در این مدت بیش از ۱ تن توپ پردار بدمینتون اعم از طبیعی یا مصنوعی از چین وارد ایران شده است.
کد خبر: ۵۲۶۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸


بسته اقتصادی میزان از بازار؛
طی ۲۴ ساعت گذشته اخباری در خصوص انواع ارز بین بانکی، شاخص بورس و آمار واردات گمرک از کالا‌های غیر ضروری در خبرگزاری میزان منتشر شده است.
کد خبر: ۵۲۶۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷


پرونده میزان از واردات کالا‌های غیرضروری؛
بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی در سال ۹۷ در این مدت بیش از ۳۰۲ تن مغزی مداد سیاه یا رنگی وارد ایران شده است.
کد خبر: ۵۲۵۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷


بسته اقتصادی میزان از بازار؛
طی ۲۴ ساعت گذشته اخباری در خصوص انواع ارز بین بانکی، شاخص بورس و آمار واردات گمرک از کالا‌های غیر ضروری در خبرگزاری میزان منتشر شده است.
کد خبر: ۵۲۵۵۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


پرونده میزان از واردات کالا‌های غیرضروری؛
براساس آمار گمرک در سال ۹۷ بیش از ۱۶ میلیون دلار ارز صرف واردات لوبیا قرمز به کشور شده است.
کد خبر: ۵۲۵۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶