بین الملل - آمریکا و اروپا
تاثیر ۹۵ درصدی واکسن روسی کرونا

تاثیر ۹۵ درصدی واکسن روسی کرونا

وزارت بهداشت روسیه اعلام کرده است که واکسن روسی "اسپوتنیک وی" براساس تجزیه و تحلیل دوم میان دوره‌ای داده‌های آزمایش بالینی واکسن مذکور ۹۵ درصد موثر است.