شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۳۱ - ۱۸:۱۴
چگونه دادخواست‌بنویسیم/شکواییه تهمت و افترا چگونه نوشته می‌شود؟

چگونه دادخواست‌بنویسیم/شکواییه تهمت و افترا چگونه نوشته می‌شود؟

خبرگزاری میزان با همکاری قضات رسمی، وکلا و کارشناسان حقوقی زبده در جهت پاسخگویی به نیازهای حقوقی مخاطبان گرامی مبنی بر تنظیم و تقدیم دادخواست و شکایت‌نامه به دادگستری بخش "چطور دادخواست بنویسیم" را راه‌اندازی کرده است. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند. لازم به ذکر است تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۳۱ - ۱۷:۱۳
برداشتن اموال بدهکار در ازای بدهی بدون رضایت وی، جرم است
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

برداشتن اموال بدهکار در ازای بدهی بدون رضایت وی، جرم است

برداشتن اموال بدهکار در ازای بدهی بدون رضایت وی، جرم است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۳۱ - ۱۶:۵۹
قانون درباره ملاقات والدینِ طلاق گرفته با طفل چه می‌گوید؟
توضیح وکیل‌آنلاین درباره یک موضوع حقوقی

قانون درباره ملاقات والدینِ طلاق گرفته با طفل چه می‌گوید؟

قانون درباره ملاقات والدینِ طلاق گرفته چه می‌گوید؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
سه‌شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۲۷ - ۱۸:۳۹
حقوق زنان در قوانین ایران: امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی

حقوق زنان در قوانین ایران: امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی

نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. وکیل‌آنلاین در گامی دیگر، با انگیزه آشنایی زنان با حقوق خود به تبیین آنها در بخشی تحت عنوان "حقوق زنان در قوانین ایران" پرداخته است.
سه‌شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۲۷ - ۱۷:۳۴
شکایت کیفری بصورت شفاهی نیز قابل طرح است
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

شکایت کیفری بصورت شفاهی نیز قابل طرح است

طرح شکایت کیفری بصورت شفاهی نیز امکان‌پذیر است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
سه‌شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۲۷ - ۱۷:۱۸
حقوق متهم در قوانین ایران رعایت شده است
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

حقوق متهم در قوانین ایران رعایت شده است

قوانین ایران به حقوق متهم توجه شایانی کرده‌ است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
سه‌شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۲۷ - ۱۷:۰۷
امکان جلب شاهد در پرونده‌های کیفری وجود دارد
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

امکان جلب شاهد در پرونده‌های کیفری وجود دارد

در پرونده‌های کیفری امکان جلب شاهد وجود دارد. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۱۷ - ۱۷:۴۹
حقوق زنان درقوانین ایران: برای پرداخت حقوق مالی زن، منزل شوهر هم می‌تواند فروخته شود

حقوق زنان درقوانین ایران: برای پرداخت حقوق مالی زن، منزل شوهر هم می‌تواند فروخته شود

مطابق قانون جدید آیین دادرسی مدنی، دادگاه در تشخیص مستثنیات دِین به شان عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمی‌نماید؛ بلکه به وضعیت و شان وی در حالت اعسار توجه خواهد داشت
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۱۷ - ۱۷:۲۷
شرکت‌هایی که در تخلفات اخیر اقتصادی دست داشته‌اند، چگونه مجازات می‌شوند؟
وکیل آنلاین پاسخ می‌دهد

شرکت‌هایی که در تخلفات اخیر اقتصادی دست داشته‌اند، چگونه مجازات می‌شوند؟

شرکت‌هایی که در تخلفات اخیر اقتصادی دست داشته‌اند، چگونه مجازات می‌شوند؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۱۷ - ۱۶:۵۹
شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟

شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۱۷ - ۱۶:۳۵
چگونه گواهی انحصار وراثت بگیریم؟
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

چگونه گواهی انحصار وراثت بگیریم؟

چگونه گواهی انحصار وراثت بگیریم؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۱۷ - ۱۶:۰۳
چگونه می‌توان به اموال بدهکار دست یافت
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

چگونه می‌توان به اموال بدهکار دست یافت

چگونه می‌توان به اموال بدهکار دست یافت. کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۱۰ - ۱۸:۵۸
حقوق زنان در قوانین ایران: در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه، قانون دادگاه را موظف به شناسایی اموال زوج کرده است

حقوق زنان در قوانین ایران: در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه، قانون دادگاه را موظف به شناسایی اموال زوج کرده است

حقوق زنان در قوانین ایران: در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه، قانون دادگاه را موظف به شناسایی اموال زوج کرده است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در بخش "حقوق زن درقوانین ایران" به تشریح این موضوع پرداخته‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۱۰ - ۱۸:۳۹
بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است

بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است.کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۰۳ - ۱۴:۴۵
ادامه اقامت مستاجر در ملک مسکونی پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مسئولیت دارد
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

ادامه اقامت مستاجر در ملک مسکونی پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مسئولیت دارد

ادامه اقامت مستاجر در ملک مسکونی پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مسئولیت دارد. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
وکیل آنلاین صفحه حقوقی
وکیل آنلاین صفحه حقوقی
tr_cycle
آخرین اخبار گروه
وکیل آنلاین صفحه حقوقی