ورزشی - توپ و تور
توضیحات رییس فدراسیون هندبال در خصوص شرایط پیش آمده در مسیر میزبانی ایران

توضیحات رییس فدراسیون هندبال در خصوص شرایط پیش آمده در مسیر میزبانی ایران

رییس فدراسیون هندبال در خصوص میزبانی ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا گفت: رییس کمیته ملی المپیک از شخص شیخ احمد قول گرفتند که اگر مشکلی وضعیت ایران در اسفند ماه قرمز نباشد این رقابت‌ها در شیراز برگزار خواهد شد.