کد خبر: 89603
تاریخ انتشار: 07:04 - 11 آبان 1394 - 2015 November 02
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان-" ال نینو "، قدرتمندترین چرخه‌ آب و هوایی 65 سال گذشته ، پدیده ای است که در اقیانوس آرام شکل می گیرد و به علت گردش امواج میانی روی تمام نقاط زمین از جمله ایران تاثیر می گذارد، البته این تاثیر غیر مستقیم است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان؛نوسان جنوبی یکی از مهمترین و شاخص ترین رویداد هایی است که منجر به ظهور نا بهنجاری های بزرگ آب و هوایی در بسیاری از نقاط جهان می شود. هواشناسان و اقیانوس شناسان جهان در سال های اخیر مطالعات زیاد و دقیقی در مورد مکانیزم ایجاد ال نینو و تاثیرات متقابل جو و اقیانوس انجام داده اند ، بویژه مطالعات گسترده ای در ارتباط با ناموزونی دما در سطح دریا و نوسانات فشار جو در سال هایی که ال نینو رخ می دهد انجام گرفته است ، مجموعه این تغییرات را بنام نوسانات جنوبی می نامند که با کلمه اختصاری ENSO) ElNino Southern Oscillation )یعنی ترکیبی از دو کلمه ال نینو و نوسانات جنوبی است بکار می رود . برای نخستین بار واکر (1932) و بلیس (1937) بر وجود نوسانی در فشار سطح و در مقیاس جهانی اشاره کردند و آن را نوسان جنوبی SO نامیدند . بدین سان SOیک الگوی ارتباط از راه دور جهانی در اتمسفر است و به دلیل تمیز آن از سایر الگوهای ارتباط از راه دور ( بویژه نوسانات اطلس شمالی و آرام شمالی ) جنوبی نامیده شده است . مراکز عمل SO توسط یک گردش مداری شرق به غرب در امتداد صفحه استوا همراه با صعود هوا در غرب اقیانوس آرام و نزول هوا در شرق اقیانوس آرام به یکدیگر مربوط می شود و به این ترتیب گردش شکل می گیرد که توسط بژرگنس (1969) گردش واکر نامیده شد . ال نینو مولفه اقیانوسی ENSO است و با دگرگونی های بزرگ در دماهای سطح دریا در منطقه آرام حاره ای پدیدار می شود.


مشخصات ال نینو :

در طول پدیده ال نینو باد ها در استوا بر روی اقیانوس از غرب به شرق می وزند . این بادها در سطح آب اقیانوس جابجا شده و آبهای گرم سطح اقیانوس را که بوسیله خورشید در مناطق گرمسیری حرارت دیده اند ، به سواحل غربی شمال و جنوب قاره آمریکا می آورد . به دنبال آبهای گرم ، بارندگی نیز به سمت مشرق متمایل می شود ، به همراه سیل در پرو و خشکسالی در اندونزی و استرالیا . نشانه کلیدی ال نینو ، افزایش دمای غیر عادی در امتداد و هر دو طرف خط استوا در اقیانوس آرام مرکزی و شرقی است . این جریان هر چند سال یکبار با یک گرمایش عظیم و غیر معمول همراه می شود . بطوری که در این حال دماهای سطح دریا حداقل برای چند ماه پیاپی در 3 تا 5 محل ساحلی بالای حد نرمال می رود . و در پی آن دمای سطح دریا برای یک سال و یا حتی بیشتر بصورت غیر عادی باقی می ماند و برای برگشت به شرایط عادی منطقه ، حداقل تا ژانویه یا مارس آینده زمان لازم است .

 ال نینو اصولاً تغییراتی در موقعیت تندبادها بوجود آورده و موجب پدید آمدن رفتارهای آب و هوایی غیر معمول در کره زمین می گردد . تغییرات در تند بادها که توسط ENSO صورت می گیرد بر آب و هوا نه تنها در شمال و جنوب قاره آمریکا بلکه در نقاط دوردستی همچون آفریقا و نواحی جنوبگان تاثیر می گذارد .

در حالت عادی آب و هوای نواحی گرمسیری منطقه غرب دارای دمای بیشتر از 10 درجه سانتیگراد نسبت به سواحل شرق پرو و اکوادور می باشد . فشار هوا در بالای آب های گرم کاملاً پایین است . هوای مرطوب برخاسته از منطقه باعث تشکیل ابر های سنگین و بارانهای شدیدی مشابه بارانهای جنوب شرق آسیا ، گینه نو و شمال استرالیا می شود. که نهایتاًمنجر به افزایش بارندگی در مناطق جنوبی آمریکا و پرو و خشکسالی در قسمت غربی اقیانوس آرام که استرالیا و کشور های مجاور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ، می گردد . در طی یک رویداد ال نینو نابهنجاری های دمای سطح دریا ، سطحی به وسعت 5 میلیون کیلومتر مربع را در طی مراحل انتقال تا تکامل پوشش می دهد .

دلایل وقوع ال نینو :

گردش واکر : این گردش یک گردش اتمسفری ، در صفحه ای عمود بر استوا می باشد که با صعود هوا در غرب آرام استوایی و نزول هوا در شرق آرام استوایی شکل می گیرد و همراه با آن بادهای سطحی شرقی و بادهای غربی فوقانی به موازات استوا در سطح وسیعی از حوضه آرام استوایی ایجاد می شود . در واقع گردش واکر اتمسفر ، به گرادیان دمای سطح دریا در طول استوا ، میان دماهای بالا در غرب آرام استوایی و دماهای پایین در شرق آرام استوایی می باشد و قویاً در ارتباط با رویداد ENSO است .


حال این گرادیان دما در سطح دریا چگونه شکل می گیرد ؟

 در شرایط عادی منطقه ، در غرب آرام حاره ای به واسطه بادهای تجارتی جنوب شرقی نسبتاً آرام ، گرایش حاصل از تشعشع خورشیدی موجب گرم شدن آبهای اقیانوس می شود .

به طور همزمان بادهای تجارتی جنوب شرقی موجب فرا رفت آبهای گرم به سمت غرب می شوند . بنابراین در غرب آرام حاره ای یک انباشتگی از آبهای با دما های بالا بوجود می آید و تراز دریا در این منطقه بالا است . حال به دلیل تنش باد شرقی در آرام استوایی حرکتی به سمت قطب در لایه اکمن اقیانوسی ایجاد می شود و در پی آن به دلیل پیوستگی ، فراجهندگی آب سرد در نواحی مرکزی و شرقی آرام استوایی به وجود می آید که این علتی بر وجود زبانه آب خنک در نواحـــــی مــرکزی و شرقی آرام استوایی می باشد . بدین ترتیب در شرایط عادی منطقه ، در غرب آرام استوایی آبهای سطحی با دماهای بالا و در مرکز و شرق آرام استوایی ، زبانه ای از آبهای سطحی با دماهای پایین وجود دارد . حال در نواحی استوایی توزیع فعالیتهای همرفتی قوی در اتمسفر به میزان زیادی به همگرایی بادهای تجارتی و دمای سطح دریا بستگی دارد به طوری که منطقه همگرایی درون حاره ای (ITCZ - Inter Tropical Convergence Zone) و منطقه همگرایی آرام جنوبی (SPCZ - South Pacific Convergence Zone) بر روی مناطقی واقع شده اند که دارای آب های سطحی با دمای بالاتر از 27 درجه سانتیگراد می باشند . بنابراین در غرب آرام استوایی توسط بادهای تجارتی همگرایی و در نتیجه صعود هوای گرم و مرطوب اتفاق می افتد و به دنبال آن در اثر فعالیتهای همرفتی و بارندگی ، گرمای نهان به طور گسترده ای در اتمسفر فوقانی آزاد می شود و در این حال زمینه ای مساعد جهت یک شارش برگشتی به سمت شرق و به موازات استوا در اتمسفر فوقانی پدید می آید و در پی آن هوای خشک در شرق آرام استوایی نزول می کند . بنابراین در شرق آرام استوایی ناحیه پر فشار سطحی و در غرب آرام استوایی ناحیه کم فشار سطحی شکل میگیرد و به دلیل گرادیان فشار به وجود آمده ، حرکتی از شرق به غرب در سطح و موازات استوا ایجاد شده و بدین سان گردش واکر که حاصل گرمایش آدیاباتیک در نواحی استوایی است شکل می گیرد . همراه با بادهای تجاری جنوب شرقی قوی، گردش واکر شدت می یابد اما قدرت گردش واکر با دمای سطح دریا در شرق آرام استوایی نیز در ارتباط است به این ترتیب زمانی که دماهای سطحی دریا در شرق آرام استوایی پایین تر از حد نرمال است (شرایط عکس ال نینو که لانینا نام گرفته است ) بادهای تجاری و گردش واکر در قویترین وضعیت خود قرار دارند . تحت این شرایط ، شرق استرالیا ، اندونزی و هندوستان از هوایی مرطوب و باران زا برخوردارند و شرق آرام استوایی هوای خشک حاکم است واین شرایط عادی منطقه می باشد . اما زمان وقوع رویداد ENSO یعنی شرایط غیر عادی منطقه ، زمانی است که گردش واکر ضعیف شده و به دنبال آن هوای خشک و کم باران حاکم می شود.

راههای مشاهده ، ثبت و اندزه گیری :

نوسان جنوبی یک رفتار الاکلنگی در تودة اتمسفری است که مستلزم تبادل هوا میان دو نیمکره شرقی و غربی بوده و در عرضهای جغرافیایی حاره ای و جنب حاره ای متمرکز می باشد . مراکز عمل آن اطراف اندونزی و شرق آرام جنوبی در بخش حاره ای است . زمانی که فشارهای سطح در شرق آرام جنوبی حاره ای (تاهیتی در 17 درجه جنوبی و 150 درجه غربی ) بالای نرمال است در بیشتر نواحی غرب آرام جنوب حاره ای (داروین در 12 درجه جنوبی و 130 درجه شرقی ) فشارهای سطح زیر حد نرمال است، که این فاز سرد نوسان جنوبی نام گرفته و با پدیده لانینا (عکس ال نینو ) همراه است . در این حالت دماهای سطح دریا در شرق آرام جنوبی حاره ای پائین تر از نرمال است و بادهای تجارتی و گردش واکر در قویترین وضعیت خود قرار دارند . اما زمانی که فشارهای سطح در شرق آرام جنوبی حاره ای پائین تر از نرمال است در اکثر نواحی غرب آرام جنوبی حاره ای فشار های سطح بالاتر از نرمال است و این شرایط فاز گرم نوسان جنوبی نام گرفته و در اکثر مواقع با پدیده ال نینو همراه است . با اندازه گیری فشارهای سطح در حوزة آرام جنوبی حاره ای یک شاخص اتمسفری (Southern Oscillation Index-SOI) برای نوسان جنوبی به صورت زیر تعریف شده است :

اگر فشار تاهیتی منهای فشار داروین عددی مثبت شود شرایط غیر ال نینو است و اگر فشار تاهیتی منهای فشار داروین عددی منفی شود شرایط ال نینو برقرار است .

به طور کلی مدارکی قوی وجود دارد دال بر اینکه یک گرمایش کلی در اتمسفر جهانی در حدود چند ماه بعد از یک رویداد قوی ال نینو به وجود می آید . بر این اساس پروفسور ویرتکی از دانشگاه هاوایی در سال 1985 پیشنهاد نمود که مقیاس زمانی برای وقوع رویداد ال نینو بایستی با محاسبه زمان لازم برای اندوختن آب گرم در مناطق حاره ای جهت شارژ سیستم تعیین شود زیرا به هنگام ظهور ال نینو حرارتی شارژ شده به سمت عرض های جغرافیایی بالا و نیز به داخل اتمسفر آزاد می شود . در طول مرحله تکامل ، یک پریشیدگی به شکل منبع حرارتی در غرب آرام استوایی ایجاد می شود و این منبع حرارتی یک سلسله رویدادهایی را ایجاد می نماید و سرانجام شرایط غیر ال نینو در منطقه حاکم می شود .

برای گرد آوری داده های لازم NOAA از یک شبکه چند شناوری استفاده می کنند که دما و جریان ها و بادهای خطوط استوایی را اندازه گیری می کند . این شناورها به طور روزانه داده میفرستند که بلافاصله در دسترس محققان و پیش بینی کنندگان در سراسر دنیا قرار می گیرد .

در اقیانوس آرام استوایی ، ال نینو به روشهای مختلفی هم چون ماهواره ها ، شناورهای متصل به لنگر گاه ها ، تجزیه و تحلیل سطح دریا و XBT ها ردیابی می شود . بسیاری از این سیستمهای بررسی اقیانوس جزیی از برنامه «اقیانوسهای گرمسیری ـ اتمسفر جهانی » بوده اند و هم اکنون در طرح « سیستم بررسی ENSO » به کار گرفته شده اند.تاثیر ال نینو بر محیط و زندگی بشر :

همراه با رویداد ال نینو تولیدات بیولوژیکی به دلیل کاهش فرا جهندگی آب سرد در سرتاسر سواحل پرو و اکوادور کاهش می یابد که این سبب مرگ و میر ماهیان و به خصوص ماهی کولی که غذای عمدة پرندگان دریایی است می شود . به دنبال مرگ و میر ماهیان ، میلیونها پرنده دریایی به علت عدم وجود غذای عمدة خود یعنی ماهی کولی در ساحل نابود می شوند که این لطمه اقتصادی جبران نا پذیری را در صنایع ماهیگیری و کود مرغ ( دریایی ) گیری برای کشور های پرو و اکوادور به بار می بارد . از آسیب های محلی دیگر ، بارندگی های سیل آسا در بخش هایی که به طور معمول لم یزرع سواحل پرو و اکوادور است که سبب ته نشست های گلی و تخریب شالوده این مناطق می شود و در مجموع به دلیل شرایط نا به هنجار به وجود آمده ، پدیده ال نینو در منطقه به عنوان فاجعه طبیعت شناخته شده است . همچنین این پدیده رابطه ای قوی با خشکسالی در هند ، شرق استرالیا ، مالزی ، اندونزی و کلاً آسیای جنوب شرقی دارد . مثلاً ال نینوی 1983–1982 که شدید ترین رویداد اقلیمی دریایی از این نوع بوده است موجب انقال زنجیره باران های حاره ای به طرف شرق و مرکز اقیانوس آرام گردید . که این مطلب از تفسیر نقشه های ماهواره ای و تشعشعات موج بلند بازتابیده از سطح اقیانوس ثابت شده است . از نتایج این واقعه بارانهای شدید به مقدار 2000 میلیمتر و جاری شدن سیل های مخرب در جنوب اکوادور و شمال شرق پرو می باشد.

اطلاعاتی در مورد واژه ال نینو :

ال نینو لغتی اسپانیولی و به مفهوم پسر بچه و با تعمیم معنا ، کودک مسیح است . علت این نام گذاری به دلیل اعتقادات قلبی و مذهبی سکنه ساحل نشین کشور های اکوادور و پرو است . عبارت ال نینو در اصل به یک جریان گرم و ضعیف سالیانه اطلاق می شود که حدوداً در زمان کریسمس به سمت جنوب در امتداد سواحل پرو و اکوادور جریان می یابد . از این رو کودک مسیح نامیده شده است . لانینا (Lanina) یعنی دختر کوچک و بعضــی مواقع (El-viejo) یا (Anti Elnino ) خوانده می شود.

خاورمیانه و از جمله ایران زمستان سختی را خواهد داشت / پدیده "ال نینو" قوی تر از همیشه بروز خواهد کرد

انتهای پیام/

الهه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
9
31
اطلاعات عالی بود وان شالله ایران کشور عزیزمون هم از این پدید برخوردار باشه و بارنگی در پاییز و زمستانمون زیاد باشه.
پاسخ ها
فاطمه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
بله اگه بارندگی باشه خیل خیلی عالیه ولی اگه این بارندگیها مختص آمریکا و اروپا باشه و سوز و سرماش واسه آفریقا و آسیا چه فایده ای داره.....
بیر نفر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
9
44
ان شا الله برفهای سنگین ببارد تا شاید مدرسه ها ...............
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
10
38
هر چه خدا بخواهد همان میشود
ضیایی فرد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۶
12
19
عالی میشه گرچه ممکنه سیل وخرابی داشته باشه ولی حسابی سفره های ابهای زیر زمینی وتالاب ها از اب پر میشه واز الودگی هوا هم کم میشه!
سید مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۸
12
9
سلام خدا از دهنتون بشنوه.چی میشه این پدیده اتفاق بیفته.یه برفی بباره.خدااااااااااااااااااااااااااااااااا...وای گلوم درد اومد خخخ
ضیایی فرد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
9
7
سلام مهدی جان این پدیده آمدنش قطعی هست بپا نچایی!
متین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
7
12
ایشالا یه زمستون پر برکت و پر باران و برفی داشته باشیم
دلمان تنگ آدم برفی درست کردن است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
10
18
عزیزان بجای اینکه دعا کنید که هرچه زودتر این پدیده رخ بده بهتره دعا کنید از شدت کمی برخوردار باشه چرا که سیلابهای شدید جون هموطنانمون در حاشیه شهرها و سرمای شدید جون ادم ها رو تهدید میکنه.
دعا میکنه برف بیاد مدرسه تعطیل بشه !!!!ای بابا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
5
19
پروردگارا از عذاب الیم تو به رحمت عمیم تو پناه می بریم............انشالله که برای همه جهان پرخیروبرکت باشه ازجمله ایران عزیزمان.....
مبین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
9
12
یعنی میشه مثل قبلا برف رو ببینیم؟
مبین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
8
11
یعنی میشه مثل قبلا برف رو ببینیم؟
پاسخ ها
چراغعلی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
ببخشید برف چیه؟ متولد دهه 80 از زاهدان
سوگند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
9
14
خدا کنه اگه بارش هست برکت باشه. سوز وسرماش هم بی بلا باشه.وبدون تلفات.ان شالله خیر باشه
مهندس دیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
19
6
فکر نمی کنم اون چنان همراه با بارش باشه. توجه هم داشته باشید که خرابی های زیادی به وجود می اره و ایران هم امادگی مواجهه با این پدیده رو نداره و همین طور یکی از نشانه های ظهور امام زمان اینه که بلایای طبیعی زیاد می شه
محمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
10
5
والا تبریز که خیلی سرده و حسابی باریده خدا رو شکر دیگه کم بگن آب نداریم برکته که اومده البته برا جانباختگان در سیل تسلیت می گم اما تو روایتهای آخر الزمان هست در آخرین سالها بارندگیهای سختی اتفاق میوفته که باعث رجعت آدمهای خوب می شه انشاالله
نرگس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
6
13
ایشالله هر اتفاقی که قراره بیفته پر از خیر و برکت باشه برای همه و این پدیده هم شدتش طوری باشه که جون هیچ کدوم از هموطنامونو تهدید نکنه. برامون خاطره ساز شه پر از خاطره های قشنگ . اگه برفی قراره بباره امیدوارم مثل خودش سفید و پر یمن و مثل رسمش شادی آور باشه.
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
8
3
چه آدماخوشی
سهیل
|
Italy
|
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
7
8
چه بد باشه چه خوب خدا کنه زودتر بیاد.ازبس بیکاریم حالمون بهم خورد از یه نواختی.
زیحانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
11
3
خداکنه بارون بباره مرگ وزندگی دسته خداس
مبین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
7
5
خبری که انتشار شده کاملا درسته چون خود هواشناسی ایران هم این خبر را داده وبه مردم گفته خود را آماده کنید وآذوقه جمع کنید لطفا خود را برای پدیدهی ال نینو آماده کنید چون این سرما بی سابقه است
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
9
4
مدرسه ها تعطیل میشه؟
مدافعان حرم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۲
7
3
انشالاه زیاد ببارد
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
11
4
انقد گفتیم کم آبیه بارون همه جا رو گرفت .... خدایا کم پولیه کم پولی :)))
رامین
|
United States
|
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
10
2
خداکنه زودتر بیاد
حامد خان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
6
3
با بارش اسمانی تمام مردم کشورمان خوش هستند وایران ما از تشنگی نجات پیدا میکنه انشاالله:
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
7
2
هر چی خدا بخواهد همان میشود خدا بزرگ است امیدوارم مشکلی برای کسی پیش نیاید
منصور ح
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۸
6
1
خداکند ببارد برف.ببینم هواشاسی امریکا درست میگه یا ایران .ال نینو یالانینو میاد یا نه.
جهان
|
United States
|
۰۱:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۹
6
2
بنظرمن هرچی خدابخوادهمون میشه.ولی ایاهمه از هرلحاظ امادگی مقابله بااین پدیده رو دارن
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۹
5
2
سلام ما اردبیلی هستیم از حالا دلمان گرفته سرمای معمولی زمستان تحملش واسمون سخته .بی انصاف نباشید لطفا
پاسخ ها
رضا
| - |
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
سلام سعید جان
نگران نباش خدا انقد بزرگه که وقتی سختی بده قدرت تحملشم میده
امید به خدا همه چی حل میشه
منم شرایط تو رودارم منطقه ماهم سردسیره ولی خوب بازم به منطقه شما نمیرسه
توکل کن به خدا
دوست دارت رضا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
3
5
انشاله ک باران فراوان بیاد تا باغستانهایمان آباد بشن مشکل کم آبی برطرف بشه و خیرو برکت ب ایران زمین نازل بشه و انشاله هیچ خطری هم جان هموطنامونو تهدید نکنه آمین
رضا
|
-
|
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
6
0
سلام
دلیل نام گذاری این پدیده به ال نینو چیه ؟
با تشکر
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
5
0
خیلی ازسایتتون متشکرم که خیلی کامل توضیح داده بود لایک دارین
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
6
1
اومدنش که حتما میاد فقط شدتش معلوم نیست
فراری مدرسه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
6
1
خدا کننه 3 متر برف بیاد مدرسه نریم. دعا کنید
دکتر محمدحسن روفه گری نژاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۲
4
4
باد های تجارتی شرقی توسط یک الگوی فشاری پر فشار در شرق اقیانوس آرام و یک الگوی کم فشار در غرب آن، رانده می شوند.وقتی این گرادیان فشار ضعیف می شود، باد های تجارتی نیز ضعیف میشوند. باد های تجارتی ضعیف شده این امکان را فراهم می کنند که آبهای گرم از غرب اقیانوس آرام، به سمت شرق جابجا شوند.این امر موجب شکل گیری لایه سطحی آب گرم و ته نشین کردن ترموکلین در شرق اقیانوس ارام میشود. دمالایه عمیقتر موجب می شود که آب پر از املاح و مواد غذایی که از اعماق توسط پدیده Upwelling به سطح می آید محدود شود. این امر بر روی جمعیت ماهی ها که به طور عادی در منطقه وجود داشته تاثیر گذاشته و باعث کاهش آنها می شود.ابرهای همرفتی و بارش های سنگین ناشی از افزایش شناوری ترازهای پایین جو، به خاطر گرمای ناشی از آبهای گرم سطحی می باشند. هنگامی که اب های سطحی به سمت شرق جابجا می شوند، ابرها و توفان های تندری نیز با آنها به سمت شرق سوق داده می شوند و موجب ایجاد شرایط خشک در مناطقی مثل اندونزی و استرالیا می شوند. در حالی که باران های سیل آسا و طغیان و سیل در کشور های پرو و اکوادور به وقوع می پیوندد.
ال نینو می تواند موجب ایجاد انواع مختلف شرایط جوی شود . گاهی اوقات موجب ایجاد باران هایی در بیابان های ساحلی جنوب آفریقا میشود که در سالهای بدون النینو هرگز مشاهده نشده بوده است. سیل و طغیان خود موجب حجوم حشرات و شیوع بیماری های مختلف می شود.
حج اصغر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۳
7
1
فکرشم مو به بدن سیخ میکنه.
reza
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
3
3
سلام به نظرتون سرمایی زیر 60 درجه خوبه سقره های زیر زمینی رو پر میکنه گاز خانکی یخ میزنه ماشین روشن نمیشه خدایا رحم کن ........


جدی بگیرن نفت اذوقه اماده کنین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
2
1
این پدیده چه مدت طول میکشه؟
zahra
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
0
2
خدا ب دادمون برسه..از سرما نیخیم صلوات.
مهسا طوس زاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
1
2
اموقه این حالت نماز ایاتم داره یانه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
4
0
بی خیال بابا
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
1
1
النینو خسارت های زیادی به همراه دارد مثل سیل و سرد شدن بیش از اندازه هوا که با عث قطعی آب و گازمیشه و قطعا تلفات جانی و مالی زیادی داره بارش برف و باران خوبه ولی به اندازه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
2
2
ال نینوخیلی عالیه واسه ایران
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
1
1
خدایا یعنی میشه آمل هم برف بیاد؟؟
من هیلی از برف خوشم میاد،وقتی از تلویزیون نشون میده همش حسرت میخورم چرا اونجا نیستم
خوشبحال شما ک زمستون ها همش برف میبینید،
البته تمام نعمت های خدا خوبه
ولی برف یه چیز دیگ اس
خدایا به امید خودت........
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
2
0
البته من سواد درک این توضیحات رو ندارم ولی هرچی خوندم نفهمیدم ما که توی مسیر استرالیا تا پرو نیستیم.در ضمن همش صحبت از گرم شدن بود چطور توی ایران باعث سرمای شدید میشه؟؟
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
3
0
پارسالم همینموقه ها بود
شایعه شد دنیا تموم میشه,,چقدم دلیل و مدرک و نشونه اوردن
سایتا ترکوندن.مردم منتظربودن ۳۰اذر دنیا تموم شه
الان یکسال بعدشه
نظرمن اینه که این پدیده را زیادی بزرگش کردن درحد شایعه
انشاالله که به این شدت وخیم و ترسناک نباشه
که اب و برق و گاز قط شه و خونه نشین شیم.
جاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
1
2
ینی میگید اینقد سرد میشه احتمالش هس آبادان هم برف بیاد؟مردیم از بس با دمپایی ابری رفتیم خیابون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
1
0
این پدیده ی ال نینوبرای ایران که ازکشورهای نیمه خشک است واقعاعالی هستش
سینا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
0
1
عالی هستش خدا کنه خیلی برف بیاد تا مدرسه هارو حداقل یک ماه تعطیل کنند
amin ayasi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
1
0
ایشالاه که این پدیده بیاد تا کشورمان از بی آبی سیراب آب شود و امید وارم 1یا2 ماه مدارس تعطیل شود میگوید 30 آبان می آید منتظر باشید
صبا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
1
0
خدایا خودت به خیر بگذرون...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
2
0
پرویز رضازاده، کارشناس هواشناسی در رابطه با پیام منتشر شده در شبکه های اجتماعی مربوط به وقوع پدیده ال نینو به خبرنگار ... می گوید: در کجای دنیا می توانند پیش بینی کنند که آسمان یک ماه ابری باشد و خورشید در آن طلوع نکند؟ همین نکته کافی است تا اغراق گویی در متن این پیام را روشن کند.

این کارشناس هواشناسی می افزاید: پدیده ال نینو هوا را معتدل می کند و لانینا عکس این را انجام می دهد. هر کدام از اینها آثار مربوط به خود را دارد. مهم‌ترین دور پیوندها مانند NAO, AO, MEI, MJO و همچنین مانسون هندوستان اثر مستقیم روی ایران دارند ولی ال‌نینو اثر غیر مستقیم داشته و تنها با تاثیر روی سایر دورپیوندها، مقدار و توزیع زمانی و مکانی بارش و دما را متاثر می سازد.

رضازاده بیان می کند: تمام تلاش سازمان هواشناسی این بوده که از ایجاد التهاب در بین مردم جامعه جلوگیری کند. زیرا افرادی سودجو این دسته از پیام ها را نشر می دهند و باعث ایجاد تنش در بین مخاطبان می شوند. این مسئله باعث می شود تا مردم به فروشگاه ها برای خرید خواربار و بخاری های نفتی هجوم آورند.
ایمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۹
0
1
این پدیده یک معضله اونوقت شماها میگید ایول خوبه !!!
این پدیده نادره که هر چندین سال یکبار اتفاق میفته و طی زمان این پدیده خورشیدی وجود نداره یعنی به عبارت ساده تر زمین تو اون مدت مثل یک مرده هست هوا بشدت سرد میشه جوری که شما هزارتا پتو هم بندازید روی خودتون بازم سردتونه و...
درک کنید اول برید کاملا در موردش اطلاعات جمع کنید بعد بیایید بگید من بارون و برف دوست دارم و...
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۹
0
0
والا ما تو شهرمون ۳۰درجه زیر صفرم تجربه کردیم الانشم دقیقا ۲۰ درجه زیر صفره
عاطفه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۹
0
0
امیدوارم معضل جدید به بدبختیهای مردم اضافه نشه وگرنه برف و بارون که نعمته و باید شکرگذار بود...
عاطفه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۹
0
0
امیدوارم معضل جدیدی اضافه نشه وگرنه برف و بارون که نعمته و باید شکرگذار بود...
آیدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۹
0
0
به همین سادگی که فک میکنین نیس،،شرایط سختی به وجود میاره،،
امین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۰
0
0
برف و بارون چیه دوستان حالتون خوبه؟؟؟؟ این پدیده اگه بیاد همراه با سیل و خسارت های زیادی به بار میاره
و جان ما رو تحدید میکنه
صفائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۰
0
1
نگران نباشید هیچ اتفاقی نمی افته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
0
0
دستتون درد نکنه به مردم اطلاعات میدید
محمد علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
0
0
خدا کنه بقدری برف وباران بیاد که یزد هم از بی ابی نجات پیدا کنه
آرمین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
0
0
این پدیده به هیچ عنوان خوب نیست ضرری که میزنه خیلی بیشتر از منفعتشه واقعا واسه بعضیا متاسفم که به فکر تعطیلیه مدارسن طی این پدیده دما اونقدر پایین میاد که حتی به منفی چهل درجه هم میرسه!
اصفهان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
0
0
اين پديده ال نينو از يه نگاه خوبه از يه نگاه جنبه منفي داره خوبيش اين كه مشكل بي ابي حل ميشه و جنبه منفي اش اينه كه سرماي غير قابل تحمل داره و خسارت هاي زيادي به جا ميزاره
محمد ایرانی
|
-
|
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
0
1
چیز متفاوت و دغدغه افرینه هرچیه از داعش که بهتره
معصومه او
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
0
0
ب نظر من ال نی نو خیلی خطر ناکه واس کسایی ک خونه ندارن
ارشیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
0
0
منتظریم بیاد
هنگامه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
وای من و همسرم کامیکنیم و بچه ها را مهد میزارم
خدا نکنه این اتفاق بیفتد

له مسئولین بگبن وقتی مدارس ابتدایی را تعطیل میکنن مادرانشونم تعطیل کنن وگرنه بچم کجا بره ما تازه این شهر اومدیم و هیچ فامیلی هیچ کدوممون نداریم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
پناه بر خدا همه چی دست خودشه هرچه مصلحت باشه همونه نگران نباشید ولی تدارک ایمنی را رعایت کنین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
1
خدا بهمون کمک کنه .انشا... از عذاب خدا در آمان باشیم
محمودی
|
Germany
|
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
ما که کردستان ارومیه زندگی میکنیم برای ما هم خیلی سخته ولی معلوم نیست هنوز ایران جواب قانع کننده ای نداده که ال نینو میاد یا نه؟
صادق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
0
0
سلام این پدیده بیاد اونم برا مناطق جنوب خیلی بده اخه سرما تمام درختان و مزارعه رو از بین میبره باعث گرانی محصولات میشه...وجون خیلی ها هم در خطره....خدا کنه مسئولهای کشورمون اماده این پدیده باشن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
0
0
این پدیده هیچ ربطی به ایران نداره و تاثیرات آن روی ایران بصورت غیر مستقیم و در حد جزیی می باشد
ابوذر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
0
0
هه پدیده ال نینو..
مردم ایران ی چیز کوچیک رو بزرگش میکنن ی ضرب المثل هستش شتر دیند در خواب ......
به هرحال هرچی هست خیر باشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
0
0
واقعا باید چکار کرد با شرایطی که پیش مباره این پدیده.
کاش مسوولین کمی به فکر باشن و مردم رو آگاه کنن تا آمادگی لازم رو با روبرو شدن با شرایط رو داشته باشیم.
حیات
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
0
0
هیچ کار خداوند بی حکمت نیست، هرچه صلاح بداند همان می شود، از خدا میخواهیم سلامتی و خیر و برکت در دنیا و رستگاری در آخرت نصیبمان فرماید.
عباس
|
United States
|
۱۲:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
0
0
انشا الله فقط برف وبارونش نسیب کشورمون بشه
آمین
مرتضی
|
Germany
|
۱۸:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
0
0
بعد این باران ها وبرف هاانشالله فرج اقا امام زمان چشممان به جمال یوسف زهرا روشن بشه بلند صلوات
خخخخخخخخخخ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
0
0
ای کاش بیشتر بباره هم رود ها پر آب می شن و هم مدرسه ها تعطیل میشن
سیروس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
0
0
امیدوارم بارون و برف خوبی بیاد
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
0
0
به نظرمن که اینا همش شایعه هست
هومن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۷
0
0
به نظرمن اگه وقوع این پدیده راست باشه و برف زیاد بباره واسه آبادانی کشورمون خیلی خوب میشه
محمد
|
-
|
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
0
0
من میخام برم مالزی لطفا بهم بگید اتفاقی اون ورا میخاد بیفته؟
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
0
0
پدیده ال نینو خوبه اما امیدوارم مسولین تدابیر لازم را اندیشه باشند که شاهد اتفاقات بد نباشیم
فیروز رحمانی ایرانشاهی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۴
0
0
خدا کنه بباره بارش الهی نگران نباشید خدا بنده هاشو تنها نمیذاره
رویا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
0
0
ای بابا.همچین پدیده ای وجود داره ولی فک نکنم واسه کشورما همچین اتفاقی بیافته.گفتن از 1 دی سرمای شدید میاد ولی امروز 9 دی هس ولی فعلا که خبری نیس.اگه هم سرما بیاد یکی دو درجه از میانگین دمای زمستونای سال پیش کمتر میشه نه چند ده درجه.خیلی از این خبرا شایعس.ملت جدی نگیرین.بیخودی به خودتون استرس ندین
صادق قاسمی سعدآبادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
0
0
منتظرم تا عواقب پدیده ال نینو در ایران وآذرربایجان را مطلع شوم.
پیام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۵
0
1
خبری از این پدیده نشد کی میدونه که چه موقع این پدیده
وارد کشور ما میشود
موصیو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
0
0
اینا همه حرفه درختای ما تو حیاط دارن شکوفه میدن .حالا روز ب روز هوا گرمتر میشه الینو کشکه .خدا میدونه چیکار میکنه
F
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۱
0
0
عالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
پیمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
0
0
ای کاش درشهر من رفسنجان برای یک دفعه شده 3متر برف 90میلی رحمت خدا باران درشهرم می بارید
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
خدمات الکترونیک داخل خبر
tr_cycle
گزارش ویژه
خدمات الکترونیک داخل خبر
آخرین اخبار گروه بین الملل
خدمات الکترونیک داخل خبر
بین الملل-داخلی-ورزشی
بین الملل-داخلی-ورزشی
بین الملل-داخلی-ورزشی
tr_cycle
گزارش ویژه
بین الملل-داخلی-ورزشی
آخرین اخبار
بین الملل-زندانیان