خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان - کامیونی در یکی از شهرهای استان تاتارستان روسیه پس از برخورد به گارد پل به داخل رودخانه سقوط کرد.
به گزارش گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، راننده 26 ساله کامیون با وجود این سقوط ناگهانی زنده ماند و موفق شد داخل آب به موقع از خودرو خارج شود.


دانلود