۰۹ مهر ۱۳۹۴ | ۱۰:۱۷
کد خبر:۸۲۳۶۳
سیمین عزیزمحمدی
گزارش میزان از پیش بینی دو موسسه پژوهشی در مورد نرخ تورم
خبرگزاری میزان – بر اساس پیش بینی دو موسسه پژوهشی، نرخ تورم تا پایان سال جاری از 15درصد به 12درصد می رسد.
نرخ تورم تا پایان سال 3 درصد دیگر هم ریزش می‌کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، بر اساس یافته های پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به ریاست جمهوری و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره گزارش فصلی تورم به نظر می رسد دولت یازدهم در سیاست های کنترل تورمی عملکرد موفقی داشته که به کاهش تورم تا 15درصد منجر شده است.

انتظار می رود در صورت ادامه پارادایم موجود تورم تا انتهای سال 1394 به 12درصد و یا حتی کمتر نیز برسد و بتوان امید داشت که در صورت جدیت دولت و بانک مرکزی برای کاهش بیشتر تورم، در سال 1395 شاهد تورم تک رقمی نیز باشیم.

در صورتی که فشارهای مالی شدید دولت در ماه های آینده به دلیل کاهش قیمت نفت به بی انضباطی های پولی و مالی منجر نشود و از سویی دیگر با رفع تحریم ها و دسترسی به منابع جدید، بانک مرکزی نیز از طریق افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی پایه پولی را افزایش ندهد، می توان امید داشت که این مهم (تورم تک رقمی) حتی در آیندهای نزدیکتر حاصل شود.

این دو موسسه پژوهشی در روش های مختلف به پیش بینی تورم در ماه های آینده پرداخته اند که در ادامه می خوانیم.

پیش بینی غیرشرطی تورم
نتایج حاصل از پیش بینی غیرشرطی تورم نقطه به نقطه نشان می دهد تورم نقطه به نقطه از تابستان 1394به بعد در مسیری کاهشی قرار می گیرد و در انتهای 1394 به 12درصد رسیده و در بهار 1395 با اندکی افزایش به 12٫۹درصد می رسد.

متوسط تورم سالانه منتهی به تابستان 1394 نسبت به بهار 1394 کاهش یافته و پیش بینی می شود این روند کاهشی تورم سالانه تا پایان سال جاری ادامه پیدا کرده و به 13.5درصد در زمستان 1394 برسد.

پیش بینی شرطی تورم
برای پیش بینی های شرطی تورم سه سناریو تعریف شده که در آنها نرخ رشد نقدینگی مساوی با نرخ رشدی که در دو سال اخیر (دولت یازدهم) تجربه شده است، فرض می شود.

سناریوی اول که «نرخ ارز ثابت» نامگذاری شده، نرخ ارز را از تابستان تا پایان سال 1394 ثابت و برابر با 3320تومان در نظر می گیرد. سناریوی دوم «نرخ ارز کاهشی»، وضعیتی را در نظر می گیرد که با افزایش درآمد ارزی در ماه های آتی، بانک مرکزی به گونه ای عمل کند که نرخ ارز در مسیری کاهشی، تا بهار 1395 به رقم 3230تومان برسد. سناریوی سوم «نرخ ارز افزایشی» نیز موقعیتی را فرض می کند که به دلایلی از جمله کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی کاهش یافته و نرخ ارز افزایش یابد. در هر سه سناریوی مطرح شده کسری بودجه دولت نیز 150هزار میلیارد ریال در نظر گرفته می شود.

تحت سناریوی اول(سناریوی نرخ ارز ثابت) تورم تا پایان سال 1394 به 11٫2درصد خواهد رسید. اما تحت سناریوی دوم(سناریوی نرخ ارز کاهشی)، تورم نقطه به نقطه 9.7درصد خواهد شد. تغییرات نرخ ارز به سرعت به تغییرات هم جهت تورم منجر می شود. در سناریوی سوم با فرض افزایش نرخ ارز به 3420تومان، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال 1394 به 12.6درصد خواهد رسید.

پیش بینی بدون مدل تورم
علاوه بر مدل های پیش بینی فوق، می توان تورم را با سناریوسازی برای نرخ تورم ماهانه در ماه های آتی که مبتنی بر شرایط گذشته، حال و تحولات پیش روی سیاست و اقتصاد کشور است، پیش بینی کرد.

در این گـزارش، تـورم براسـاس سه سناریو برای سال 1394 پیش بینی می شود. در سناریوی اول، فرض می شود نرخ تورم ماهانه در ماه های آتی، دقیقاً منطبق با الگوی نرخ تورم ماهانه در سال 1393 باشد. در سناریوی دوم، نرخ تورم ماهانه دقیقاً به میزان میانگین بلندمدت تورم ماهانه برای هر ماه در نظر گرفته شده است؛ و در سناریوی آخر، الگوی تورم ماهانه ای که می تواند به تحقق نرخ تورم تک رقمی در انتهای سال 1395 منجر شود، برای سناریوسازی تورم به کارگرفته شده است. نتایج این سناریوسازی ها به صورت زیر است:

تکرار الگوی تورم ماهانه سال 1393 در ماه های آتی: در این سناریو، نرخ تورم ماهانه برای ماه های مرداد تا اسفند سال 1394 مساوی با نرخ تورم ماهانه محقق شده در ماه های مشابه سال 1393 قرار داده شده اند. در این صورت، نرخ تورم در انتهای سال 1394 معادل 14.6درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز 14.1درصد خواهد بود.

تحقق تورم ماهانه به میزان میانگین تورم ماهانه در هر ماه، طی 2۱ سال گذشته: در این سناریو، نرخ تورم ماهانه برای ماه های مرداد تا اسفند سال 1394 معادل نرخ تورم میانگین هر ماه طی 2۱سال گذشته قرار داده شده است. به این ترتیب، نرخ تورم انتهای سال جاری 15.1درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز 17.9درصد پیش بینی می شود.

تحقق تورم تک رقمی در سال 1394: در این سناریو، نرخ تورم ماهـانه برای مـاه های مرداد تا اسفـند سال 1394 به صورت ضریبی از نرخ تورم ماهانه میانگین بلندمدت برای هر ماه به گونهای محاسبه شده که نرخ تورم در انتهای سال 1394 تک رقمی شود. نتایج این سناریوسازی نشان می دهد در صورتی که میانگین نرخ تورم ماهانه در ماه های آتی کمتر از 0.84درصد باشد، در انتهای سال 1394 می توان به تورم تکرقمی دست یافت. در این صورت، نرخ تورم در انتهای سال 1394 به 12.6درصد خواهد رسید.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

شرایط تغییر اسم در شناسنامه/در چه مواردی می‌توان نام را در شناسنامه...

تغییر نام در شناسنامه شرایط قانونی خاص خود را دارد که متقاضیان با توجه به این شرایط می‌توانند برای تغییر اسم خود در شناسنامه اقدام کنند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار