خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان - در این ویدیو، این مرد سعودی مراسم رمی جمرات (سنگ زدن به شیطان) را همراه با نوشیدن قهوه اجرا می کند تا به قول خودش خستگی آن رفع شود. گفتنی است انتشار این تصاویر تعجب هزارن نفر از کاربران را به خود جلب کرده است.