خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان - چابهار دروازه ترانزیت شرق ایران و منطقه‌ای استراتژیک برای توسعه صنعت ترانزیت محسوب می‌شود. این ویژگی ممتاز، در دیگر مناطق ساحلی جنوب، حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده نمی‌شود.