خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان - در این ویدیو، مردی را مشاهده می کنید که از ترس دیدن عنکبوت نزدیک باک بنزین ماشین خود، با فندک کشیدن روی آن حادثه آفرید.