خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان - مسجد بیت الفتوح بزرگترین مسجد غرب اروپا در لندن در آتش سوخت، در این حادثه طبقات اول و دوم این مسجد دچار آتش سوزی شدید شد و نیمی از بخش های اداری و خدماتی مسجد از بین رفت.
به گزارش گروه چند رسانه ای خبر گزاری میزان، گستردگی آتش به حدی بود که 10 ماشین آتش نشانی به همراه 75 آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند.
دود و ابر سیاه نیز از کیلومترها دورتر، در آسمان قابل مشاهده بود. هنوز علت آتش سوزی مشخص نشده است.