خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان - فاجعه منا و کشته شدن صدها زائر از کشورهای مختلف که هزاران مسلمان سراسر جهان را داغدار کرد، با واکنش هایی از سوی شخصیت های منطقه ای و بین المللی همراه بود.
به گزارش گروه چند رسانه ای خبر گزاری، بسیاری از شخصیت های برجسته جهان اسلام خواستار قرار دادن مدیریت حج زیر نظر کشورهای اسلامی شدند. شماری از رهبران کشورها با خسارت دیدگان فاجعه منا ابراز همبستگی و همدردی کردند و تعدادی از شخصیت های دینی و اسلامی بر لزوم مشارکت کشورهای اسلامی در برگزاری مراسم حج و عدم انحصار حج در اختیار مقام های سعودی تاکید داشتند.