اختتامیه سی و چهارمین دوره دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی با حضور سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد.
ارسال نظرات