خبرگزاری میزان-محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به استانبول با خبرنگاران مصاحبه کرد.