خبرگزاری میزان-ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت گفت: امسال با توجه به شرا یط کرونایی کشور نمایشگاه‌های بهاره برگزار نمی‌شود، مردم در این شرایط بهتر است اینترنتی خرید کنند.