خبرگزاری میزان-رعایت مقررات تنها محدود به بازار و مترو نیست با این حال پروتکل های بهداشتی در فرودگاه امام خمینی (ره) رعایت نمی شود.