خبرگزاری میزان-پس از آزمایش موفق واکسن بنیاد برکت کمیته اخلاق به دومین واکسن ایرانی کرونا در انستیتو رازی مجوز آزمایش انسانی داد.