خبرگزاری میزان-ربیعی، سخنگوی دولت گفت: نخستین قدم‌های محدودسازی بازرسان سازمان انرژی اتمی مربوط به پروتکل الحاقی از هفته اول اسفند آغاز می‌شود.