خبرگزاری میزان-الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در خصوص افزایش مبلغ یارانه توضیحاتی داد.