خبرگزاری میزان-شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در دست‌نوشته خود به فرزندش به قرارگیری در یک قدمی شهادت در فتح بستان و سیزدهم سال۱۳۶۱ اشاره کرده است.