خبرگزاری میزان-پلیس شهر «تاکوما» در جنوب «سیاتل» ایالت واشنگتن آمریکا بر طرز وحشتناکی با خودرو عابر پیاده را زیر گرفت.