خبرگزاری میزان-سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: میزان همه گیری و کشندگی ویروس کرونا افزایش یافته است. تاکنون ۶۰کشور، ویروس کرونای انگلیسی را شناسایی کرده‌اند.