خبرگزاری میزان-حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت گفت: در ۲ استان تهران و اصفهان مواردی از رشد بیماری در افراد ۷ تا ۱۸ سال یافت شده است.