خبرگزاری میزان-اظهارات دانشجوی سمنانی در حضور آیت الله رئیسی، رییس قوه قضاییه را درادامه مشاهده می‌کنید.