خبرگزاری میزان-بدون تعارف در قسمت ۲۰۴ خود به سراغ مرتضی حاجی باقری، یکی از رفقای قدیمی شهید حاج قاسم سلیمانی رفته است که از خاطرات شیرین سردار می‌گوید.