کد خبر:۶۹۴۴۵۰
۰۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۲۲:۱۰
یادبود مارتین لوتر کینگ کوچک و جشن برای آخرین رهبر قانون مدنی در آمریکا وی اولین رهیر جنبش حقوق مدنی آمریکایی‌های آفریقایی تبار بوده است.
ارسال نظرات