خبرگزاری میزان-برنامه بدون تعارف این هفته، گفت و گویی با سردار حاجی زاده درباره جزییات عملیاتی بی سابقه در چند دهه اخیر که تنها پنج روز پس از ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی صورت گرفت، داشته است.