خبرگزاری میزان-مارک تاکانو نماینده دموکرات مجلس آمریکا گفت: ترامپ برای جمهوری و دموکراسی ما سم است (با زیرنویس فارسی ببینید)