خبرگزاری میزان-ابتلای یک زن به تشنج شدید پس از تزریق واکسن کرونای فایزر، این فرد قبل از تزریق واکسن کاملاً سالم بوده است.