خبرگزاری میزان-هشت پروژه و طرح اقتصادی در سهلان و سلفچگان با دستور رئیس جمهور افتتاح شد.