کد خبر:۶۹۲۷۳۷
۲۴ دی ۱۳۹۹ | ۱۸:۰۰
ورود گارد ملی به واشنگتن برای بالا بردن سطح امنیت کاخ در پی اغتشاشات چند روز گذشته و دزیده شدن اسناد و کامپیوتر ها.
ارسال نظرات