خبرگزاری میزان-در پی دستور آیت الله رییسی و در راستای دست یابی به قوه قضاییه هوشمند، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی تکریم مراجعین و تسریع رسیدگی‌های قضایی، مرکز آمار و فناوی او طلاعات قوه قضایی با همکاری شرکت‌های دانش بنیان و با بهره گیری از به روز‌ترین هوش ماشینی در دنیا امکان احراز هویت غیرحضوری افراد برای دریافت خدمات قضایی را فراهم کرده است.