خبرگزاری میزان-حدود ۶۰ هزار نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که نسبت به آورده ۴۰ میلیون تومانی خود تا یکشنبه ۳۰ آذر اقدام نکنند حذف می‌شوند.

 

  • در همین زمینه:
  • افزایش قیمت مسکن ملی واقعیت دارد؟