خبرگزاری میزان-معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا به تشریح آخرین وضعیت موج کرونا در کشور بر اساس آمار وزارت کشور پرداخت.